Baza Wiedzy → Kasa gotówkowa → Dokument kasowy walutowy

Dokument kasowy walutowy

Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu?

Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe. Każdy dokument kasowy może być w dowolnej walucie z tabeli NBP.

Moduł Kasa znajdziesz w menu Kasa.

Znajdź otwarty raport kasowy, do którego chcesz dodać dokument walutowy. Naciśnij przycisk Wpłata KP.

Zobaczysz okienko nowego dokumentu kasowego. Wybierz kontrahenta:

Domyślną walutą jest oczywiście polski złoty (PLN). Naciśnij przycisk Zmień. Zobaczysz aktualnie dostępne kursy walut:

Pamiętaj, że kursy walut dostępne są dopiero po godzinie 12. Kursem waluty dla operacji na dany dzień jest kurs z poprzedniego dnia roboczego, jeśli dla danego dnia wyznaczano kursy. Jeśli nie widzisz aktualnych kursów, trzeba zaktualizować kursy walut. » zobacz jak

Ponieważ nasz wymyślony kontrahent jest z Turcji, trzeba wybrać lirę turecką (TRY). Naciśnij przycisk Wybierz TRY.

Waluta została zmieniona:

Wprowadź pozostałe dane.

Zwróć uwagę, że pola kwoty opisane są teraz jako TRY.

Naciśnij Gotowe, aby zapisać KP.

Dokument pojawił się w bieżącym raporcie kasowym:

Zwróć uwagę na kwoty. Kwota dokumentu jest wyświetlona w walucie dokumentu. Sumy wpłat i wypłat zostały przeliczone na złote według kursu, który przed chwilą wybrałeś.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Kasa gotówkowa.
zobacz więcej →.
Dokument kasowy Jakie są rodzaje dokumentu kasowego? Jak działa KP i KW? » zobacz

Dokumenty kasowe powiązane Jak działają raporty kasowe powiązane? Do jakiego dokumentu mogę wystawić dokument kasowy KP lub KW? » zobacz

KP Wpłata do kasy Jak wystawić dokument KP? Jak zarejestrować wpłatę do kasy? » zobacz

KW Wypłata z kasy Jak wystawić dokument KW? Jak zarejestrować wypłatę z kasy? » zobacz

Obsługa kasy Jak działa nowy moduł Kasa? Jak otworzyć nowy raport kasowy? Jak wystawić dokument KP i KW? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Dokument kasowy walutowy: Jak wprowadzić dokument kasowy w walucie? Jak jest obliczany kurs waluty i wartość dokumentu? - Baza Wiedzy
Pakiet JZK 365 prowadzi obsługe kasy zgodnie ze standardowymi zasadami. W każdej z kas może być dowolna ilość raportów kasowych, z czego zawsze przynajmniej jeden raport kasowy musi być otwarty. To do niego wpadać będą nowo wystawiane dokumenty kasowe. Każdy dokument kasowy może być w dowolnej walucie z tabeli NBP. Dowiedz się więcej!