Baza Wiedzy → Raporty → Dossier zakupów

Dossier zakupów

Jak działa Dossier zakupów? Jak sprawdzić koszty w grupach towarowych? Jak podsumować wydatki na konkretny produkt?

Moduł Dossier zakupów pozwala podsumować i pogrupować wydatki kosztowe z modułu Zakupy. Grupowanie zależy od opcji wybranych na ekranie.

Jeśli nie wybierzemy żadnego grupowania, dossier będzie zawierać tylko jedną pozycję. To suma wszystkich zakupów w tym okresie:

Widzimy zakupy na kwotę 549,50 zł netto w roku 2021. Ale właściwie na co poszły te pieniądze? Włączmy grupowanie według grupy:

Widzimy, że 45 zł wydane zostało na internet. Dla pozostałych wydatków nie określono grupy. Zamiast grupy włączmy zatem opcję towar:

Widzimy już strukturę wydatków.

Sałata pojawia się dwukrotnie. To dlatego, że w naszym magazynie występuje pod dwoma kodami magazynowymi. Właściwie ile wydaliśmy na sałatę? Pomoże tutaj standardowy filtr tekstowy:

Dzięki filtrom można w prosty sposób wyciągnąć te dane, które są nam potrzebne. Jeśli włączymy wszystkie opcje i nie użyjemy filtra, dostaniemy po prostu rejestr zakupów za dany okres:

Dossier zakupów przedstawia te same dane, co standardowy rejestr zakupów w module Zakupy, ale w nieco inny sposób. Te same faktury zakupowe za ten sam okres w module Zakupy wyglądają tak:

W kolumnie netto widzimy tę samą sumę 549,50 zł. Jak widać, rejestr jest kompletny.

Wszystkie kwoty są w wynikowych cenach netto. Wynikowa cena netto to cena z dokumentu zakupu, po odliczeniu VAT i po uwzględnieniu rabatów. Ta cena jest porównywalna dla wszystkich dokumentów niezależnie od ich sposobu przeliczania. » zobacz jak

Te funkcje zawarte są w pakiecie Raporty.
zobacz więcej →.
Dossier towaru Gdzie znajdę dossier towaru? Jak ustalić zysk i straty ze sprzedaży konkretnego produktu? » zobacz

Rejestr sprzedaży Jak przygotować rejestr sprzedaży? Jak są prezentowane faktury wielostawkowe? » zobacz

Wykres zyskowności towaru Jak szybko ocenić zysk i straty ze sprzedaży konkretnego produktu? » zobacz

Wykresy odwrotne Co to jest wykres odwrotny? Jak określić zmienność kategorii w czasie? » zobacz

Wynikowa cena netto Co to jest wynikowa cena netto? Jak jest obliczana? » zobacz

Zyski i straty Jak policzyć zyski i straty w danym okresie? Skąd wiem, które grupy towarów są zyskowne? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Dossier zakupów: Jak działa Dossier zakupów? Jak sprawdzić koszty w grupach towarowych? Jak podsumować wydatki na konkretny produkt? - Baza Wiedzy
Moduł Dossier zakupów pozwala podsumować i pogrupować wydatki kosztowe z modułu Zakupy. Grupowanie zależy od opcji wybranych na ekranie. Dowiedz się więcej!