Baza Wiedzy → Fakturowanie → Faktura korygująca a nota korygująca

Faktura korygująca a nota korygująca

Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru?

Fakturę korygującą wystawia sprzedawca wtedy, gdy mowa o zmianie ilości lub wartości towaru, zakresie usług, w tym cenie cenie, rabatach, stawce podatku.

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT wyłącznie fakturą korygującą można zmienić 8) miarę i ilość, 9) cenę jednostkową, 10) kwoty rabatu, 11) wartość, 12) stawkę podatku, 13) sumę netto, 14) kwotę podatku, 15) kwotę brutto. W przypadku innych pól możliwe jest także wystawienie noty korygującej przez nabywcę.

Typowym powodem wystawienia korekty będzie obniżenie ceny albo jej podwyższenie lub zmiana ilości nawet do zera, na przykład wskutek zwrotu towaru.

Co zrobić, jeśli wpisałeś nieprawidłową nazwę towaru lub usługi na fakturze? » zobacz

Należy pamiętać o istotnej różnicy. Fakturę korygujacą wystawia sprzedawca i dla ważności korekty musi uzyskać potwierdzenie ze strony nabywcy. » zobacz jak wystawić fakturę korygujacą

W przypadku noty korygującej obowiązuje inna procedura. Wystawcą jest zawsze nabywca, notę przesyła w dwóch egzemplarzach do sprzedawcy, sprzedawca jeden z nich kwituje i odsyła do nabywcy. Dopiero po wymianie not korektę można uznać za wykonaną.

Notę korygującą wystawisz w module Zakupy do faktury zakupowej albo w module Koszty do faktury kosztowej.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Fakturowanie.
zobacz więcej →.
Faktura korygująca Jak wystawić fakturę korygującą? Jak wystawić korektę do faktury lub faktury unijnej? » zobacz

Jak wystawić notę korygujacą Jak wystawić notę korygującą? » zobacz

Korekta kursu waluty na fakturze Jak skorygować nieprawidłowy kurs waluty na fakturze? Co zrobić, jeśli w efekcie nieprawidłowego kursu wyliczona kwota podatku jest nieprawidłowa? » zobacz

Korekta nazwy towaru na fakturze Czy można skorygować nazwę towaru na fakturze? » zobacz

Księgowanie korekt Kiedy faktura korygująca jest księgowana? Czemu program nie zassał korekty? » zobacz

Treść przed korektą Jak wydrukować treść przed korektą? » zobacz

Zbiorcza faktura korygująca Jak wystawić korektę zbiorczą za wybrany okres? Jak skorygować jednocześnie kilka faktur? Jak udzielić rabatu handlowego? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Faktura korygująca a nota korygująca: Kiedy wystawić fakturę korygującą, a kiedy notę? Czy możliwa jest korekta nazwy towaru? - Baza Wiedzy
Fakturę korygującą wystawia sprzedawca wtedy, gdy mowa o zmianie ilości lub wartości towaru, zakresie usług, w tym cenie cenie, rabatach, stawce podatku. Dowiedz się więcej!