Baza Wiedzy → Usługi, abonamenty → Wycena procedury

Wycena procedury

Jak wycenić procedurę?

Procedura jest rodzajem skrótu przy fakturowaniu lub wystawianiu zlecenia. Procedurę możesz wstawić wstawić bezpośrednio do faktury, zlecenia albo paragonu. W momencie wstawiania, z magazynu zostaną pobrane odpowiednie ilości materiałów, zużywanych w tej procedurze.

Możesz dodać nową procedurę z ręki. » zobacz jak

Procedurę możemy wycenić na trzy sposoby: ustalając sztywną cenę brutto, sztywną cenę netto (bez VAT) albo wyceniając procedurę według kosztów.

Na zakładce Wycena widać szczegółową wycenę danej procedury:

Pole Robocizna zawiera podsumowanie pozycji procedury, stanowiących usługi. Ważne jest podanie ilości roboczogodzin. Automatycznie zostanie obliczona stawka za roboczogodzinę.

Pole Materiały zawiera podsumowanie pozycji procedury, które nie są usługami. Będą to najczęściej towary z jednego z magazynu.

Normalia to koszt materiałów drobnych, których nie ujmujemy w wycenie. To te wszystkie drobne śrubki, nakrętki, uszczelki, których nie ma sensu wyszczególniać na fakturze, a bez których nie jest możliwe prawidłowe wykonanie procedury. Normalię podajemy w procentach.

Normalia stanowi w efekcie narzut na koszt materiałów. Koszt powiększony o normalię widzimy w polu materiały z normalią.

Przy wycenie pamiętaj o kosztach ogólnych, inaczej kosztach ogólnozakładowych. To koszt utrzymania firmy jako takiej, niezwiązany bezpośrednio z konkretną czynnością. Koszt ten podaje się w procentach.

Wycena procedury stanowi sumę robocizny oraz materiałów z normalią. Sumę tę powiększa się następnie narzut na koszty ogólne.

Program wyświetla osiągniętą marżę. Marża to różnica między ceną sprzedaży a kosztami podstawowymi. Tymi kosztami z naszego punktu widzenia są tylko zużyte materiały. Stąd marża wynosi w tym przykładzie 45%.

Z przyczyn marketingowych może być korzystne podanie sztywnej ceny netto, z końcówką w rodzaju 999,99. W tym przykładzie moglibyśmy podać cenę netto 2999,99 zł:

Zwiększy to marżę do 52%.

Pola wyszarzone obliczane są przez program. Nie musisz zamykać okienka, aby zobaczyć odświeżone przeliczenia. Wystarczy, że przejdziesz na inną zakładkę, a następnie wrócisz na zakładkę Wycena.

Te funkcje zawarte są w pakiecie Procedury.
zobacz więcej →.
Dostępność procedury Jak działa dostępność procedury? Kiedy procedura jest dostępna? » zobacz

Nowa procedura Jak dodać nową procedurę? Jaki przygotować procedurę? Jak dodać składniki procedury? » zobacz

Opłacalność procedury Czy wycena procedury jest prawidłowa? Jak przygotować wycenę tak, by procedura była opłacalna? Co to jest zysk, marża, normalia? » zobacz

Procedury Do czego służą procedury? Czy różni się moduł Produkcja od modułu Procedury? Który jest odpowiedni dla mnie? » zobacz

Coś jest niejasne? Masz inne pytanie? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
885 041 365
885 042 365
885 043 365
w dni robocze od 9 do 16

Wycena procedury: Jak wycenić procedurę? - Baza Wiedzy
Procedura jest rodzajem skrótu przy fakturowaniu lub wystawianiu zlecenia. Procedurę możesz wstawić wstawić bezpośrednio do faktury, zlecenia albo paragonu. W momencie wstawiania, z magazynu zostaną pobrane odpowiednie ilości materiałów, zużywanych w tej procedurze. Dowiedz się więcej!